Achtergrond

De stichting is vernoemd naar Ingeborg Douwes, een jonge moeder van drie kinderen, bij wie in 1994 borstkanker werd geconstateerd. Na behandeling leken de vooruitzichten goed. Toch bleek de kanker in 1998 te zijn uitgezaaid en in 1999 was verdere behandeling niet meer mogelijk. Ingeborg koos voor een experimentele therapie, maar moest uiteindelijk opgeven. Ze stierf 4 april 2000 op 38-jarige leeftijd.

Tijdens het verloop van haar ziekte bleef Ingeborg continu en op inspirerende wijze vechten voor de kwaliteit van leven. Ondanks alle verdriet en pijn gaf zij steeds opnieuw betekenis aan haar leven. Bovendien bleef zij een bron van inspiratie voor haar omgeving.

Omgekeerd voelde zij zich weer gesteund door een grote kring van familie en vrienden én door psychosociale begeleiding.

In de laatste fase van haar leven ontwikkelde Ingeborg met haar man en anderen het idee voor een centrum voor psychosociale zorg voor mensen met kanker. Zij wilde graag dat elke kankerpatiënt gebruik zou kunnen maken van deze bijzondere en noodzakelijke vorm van zorg. Kort voor zij stierf, kreeg haar initiatief een concrete vorm in de Ingeborg Douwes Stichting.

—————-

Stel je voor, je bent een jonge moeder met drie kinderen van nog geen tien jaar oud. De arts vertelt je dat jouw borstkanker zich heeft uitgezaaid naar de botten en de lever! Hoe ga je dan om met je angst, je boosheid en de innerlijke verwarring? Hoe leg je het uit aan je kinderen? En hoe gaan jij en je partner om met deze intense emoties? De Ingeborg Douwes Stichting is opgezet door een jonge vrouw en haar echtgenoot die, toen zij geconfronteerd werden met dit ingrijpende nieuws, besloten om deze uitdaging aan te gaan met moed en vastberadenheid. Tijdens haar vele verblijven in het ziekenhuis, werd Ingeborg omringd met efficiënte hulp, maar werd zij tevens getroffen door het gebrek aan emotionele steun.

De vele behandelingen in het ziekenhuis en de ontreddering van medepatiënten heeft haar doen realiseren dat juist de psychosociale ondersteuning bij mensen die aan kanker lijden zo belangrijk is. Zij kwamen tot de conclusie dat enige vorm van psychosociale hulp absoluut essentieel was en belandden hiermee op onbekend terrein, daar dit type zorg binnen een ziekenhuis in Nederland onvoldoende beschikbaar bleek. Het was een baanbrekend initiatief en niet zonder hindernissen, maar Ingeborg benaderde deze situatie op dezelfde wijze waarop zij haar ziekte tegemoet trad, met een onbedwingbare en heldere geest en een niet te stuiten vastberadenheid. Ondanks alle verdriet en pijn gaf zij steeds opnieuw betekenis aan haar leven. Deze inspirerende jonge vrouw en moeder overleed op 4 april 2000 op 38-jarige leeftijd, maar haar geest leeft voort in de Ingeborg Douwes Stichting.

Ingeborg schreef eens: “I’ll keep trying to shift all my fear and stress away from you and channel it outwards where it does no harm…”