Activiteiten

Het is verheugend dat de inspanning van velen om de psychosociale zorg behandeling voor de AWBZ regeling (per augustus 2004) in aanmerking te laten komen, succes heeft gehad. Daarmee wordt de psychosociale zorg in principe voor een ieder toegankelijk. De kostenvergoeding van de behandeling door de AWBZ is daarmee echter nog niet kostendekkend, waardoor specialistische centra als het IDC afhankelijk blijven van aanvullende financiële ondersteuning. Daarmee hoeft de patiënt niet zelf bij te betalen.
Als stichting blijven wij ons inzetten om dit maatschappelijke thema voor de kwaliteit van leven binnen de Nederlandse samenleving te waarborgen. Noodzakelijk is het creëren van een centraal platform om de draagkracht voor de psychosociale therapie permanent te integreren in het zorgstelsel.
De daadwerkelijke invulling van de zorg en inhoudelijke verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd door de continue en concrete steun aan het IDC, waar het aantal behandelde patiënten ruimschoots toenam in de afgelopen jaren.

 

Een greep uit onze lopende Projecten:

 • De jaarlijkse bijdrage van €60.000 ter financiering van de exploitatie tekorten van het Ingeborg Douwes Centrum, een afdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam.
 • De Stichting is in staat geweest om, na langjarige gesprekken met het Centrum, een externe fundraiser voor het centrum aan te trekken. Van het verloop hebben wij hoge verwachtingen gezien de resultaten bij een ander centrum elders in het land. Bij slagen van deze opzet vermindert, in overleg met het Ziekenhuis, de financieringslast van de Stichting tijdelijk en kunnen andere noodzakelijke projecten worden gesteund.
 • Sponsoring van het nieuwe Cancer Centrum te Amsterdam, indertijd opgezet door Prof. Bob Pinedo en nu voortgezet door Dr.Winald Gerritsen.
 • De jaarlijkse ondersteuning van het succesvolle Gastvrouwen project in het VU medisch centrum te Amsterdam.
 • De bijdrage aan de IPSO organisatie, de koepel van de verschillende psychosociale therapeutische centra in Nederland. De stichting financiert dit in consortium-verband met een tweetal andere Stichtingen met een bedrag van €100.000 per jaar gedurende 3 jaar.
 • De financiering van een landelijk psychosociaal onderzoek (totale kosten circa €150.000) waarbij het Helen Dowling Instituut te Utrecht een belangrijke voortrekkers rol speelt samen met de Universiteit van Groningen. De wetenschappelijke onderbouwing van psychosociale zorg is cruciaal.
 • De bijdrage aan een landelijke ‘communicatie’ training voor oncologisch specialisten ten bedrage van €20.000.

 

Elke vorm van steun blijft welkom en noodzakelijk!
Ons rekening nummer is 24.90.48.922
bij ABN AMRO MeesPierson
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting
liefst onder vermelding van uw naam en adres, zodat we U op de hoogte kunnen houden.

In de afgelopen jaren hebben wij de volgende doelen en projecten financieel kunnen ondersteunen:

 • De jaarlijkse structurele bijdrage voor het Ingeborg Douwes Centrum sinds juli 2000.
 • Een verdubbeling van die steun tussen 2004 en 2007 aan het IDC.
 • gedeeltelijke dekking van kosten voor de nieuwe locatie van het IDC (sinds november 2004).
 • Donaties voor de diverse brochures van het IDC.
 • Volledige sponsoring van het gastvrouwproject, opgezet vanuit de oncologische afdeling van het VUmc Amsterdam, zodat nieuwe patiënten binnen de polikliniek opgevangen en begeleid worden.
 • Bijdrage over meerdere jaren voor het psychosociale project van het op 19 juni 2006 geopende VUmc Cancer Center Amsterdam o.l.v. Prof. Pinedo en Dr. Winald Gerritsen; www.cancercenteramsterdam.nl
 • Sponsoring voor de bouw en de uitbreiding van onze nieuwe website werd gerealiseerd.
 • Activiteiten vanuit de Stichting teneinde de cruciale sponsor evenementen te ondersteunen.
 • Bijdrage voor het realiseren van de tweede druk van het boekje ‘Buigen als Bamboe’ (uitgeverij Plataan, Zutphen 2006, ISBN 90-5807-261-4), waarin bekende Nederlanders openhartig ervaringen delen in de strijd tegen hun kanker.
 • Financiële ondersteuning bij het tot stand komen van een secretariaat om de belangrijkste Nederlandse verenigingen op het gebied van de psychosociale zorg, het IPSO en de NVPO, een professionele basis te geven.
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychosociale zorg.
“Het omgaan met kanker verandert je levensinstelling”