Bestuur Ingeborg Douwes Stichting

Bestuur Ingeborg Douwes Stichting

De raad van toezicht 

Dhr. Age A.A.G. Fluitman – voorzitter
Dhr. Michel T. Rudolphie

Het bestuur 

Dhr. Evert J.M. Douwes – voorzitter
Dhr. Fons A.G.M. Hoogeveen – secretaris
Dhr. Jelle Schmidt – penningmeester
Mevr. Oliva C.A.M. Douwes – bestuurslid
Mevr. Diny van Rijn – secretariaat en assistentie