De stichting

De Ingeborg Douwes Stichting (IDS) heeft als doel fondsen te werven voor psychosociale hulp aan kankerpatiënten en hun naasten. De stichting is vernoemd naar Ingeborg Douwes, een jonge moeder van achtendertig jaar, die in april 2000 is overleden aan de gevolgen van borstkanker.

De Ingeborg Douwes Stichting verleent zelf geen hulp, maar wil psychosociale hulp beschikbaar maken voor iedereen die direct wordt geconfronteerd met kanker. Dat doet zij onder andere in het Ingeborg Douwes Centrum, gevestigd in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.

De Ingeborg Douwes Stichting is een particulier initiatief.