Initiatieven

De Ingeborg Douwes Stichting hooptverschillende initiatieven te kunnen
realiseren om psychosociale hulp vooriedereen beschikbaar te maken.
Vooralsnog richt de stichting zich primairop het Ingeborg Douwes Centrum, gevestigd in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.