IPSO

Het Ingeborg Douwes Centrum is een van de tien instellingen die zijn aangesloten bij de Stichting IPSO [Instellingen PsychoSociale Oncologie]. Binnen het IPSO is het IDC een van de vier instellingen, die al werkt met geregistreerde psychologen om de juiste zorg te bieden.

Deze instellingen richten zich op de psychosociale begeleiding van mensen met een levensbedreigende of chronische aandoening. De IPSO staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding en nascholing van de hulpverleners. Bovendien onderhoudt de IPSO contacten met de overheid en verzekeraars.

  • Kwaliteitsbevordering
  • Contacten met overheid en verzekeraars
  • Onderzoek op het gebied van pychosociale begeleiding
  • Gezamenlijke fondsenwerving
  • Uitbreiding samenwerkingsverband
  • Versterking en verbetering van de hulp aan patiënten
  • Eenduidiger beeld van de psycho-oncologie binnen de Nederlandse gezondheidszorg

Kijk voor meer informatie op: www.ipso.nl