Psychosociale zorg

Psychosociale zorg is er voor iedereen die te maken krijgt met een levensbedreigende ziekte. Het is een aanvulling op de reguliere zorg die kan helpen een manier te vinden om met de ziekte om te gaan. Niet alleen patiënten zelf, ook hun naasten kunnen een beroep doen op psychosociale zorg; tijdens de ziekte en daarna.