wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Steunen

Teneinde onze doelstellingen te bereiken is de Stichting volledig afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige storting, een jaarlijkse donatie of een lijfrenteconstructie helpt ons dit mogelijk te maken.


Teneinde onze doelstellingen te bereiken is de Stichting volledig afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige storting, een jaarlijkse donatie of een lijfrenteconstructie helpt ons dit mogelijk te maken.

ABN AMRO MeesPierson
Rekening nummer 24.90.48.922
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting
BIC: ABNA NL 2A
IBAN: NL06 ABNA 0249048922

Bij een grote groep patiënten met de diagnose kanker ontstaan vaak klachten van psychische, emotionele of sociale aard. Vaak merken mensen met kanker, meestal tot hun eigen teleurstelling, dat in hun omgeving nog weinig kennis en begrip is. Veel mensen hebben geen idee wat het is om met kanker te leven. Ze weten zich geen houding te geven tegenover de patiënt; ze mijden het contact of ze zeggen precies de verkeerde dingen.

De Stichting is bovendien aangemeld als een ‘tot algemeen nut beogende instelling’ bij beschikking van artikel 24 lid 4 van de Successiewet (1956). Sinds 1 januari 2006 ligt de wettelijke basis van de fiscale vrijstelling vast v.w.b. erfenissen in art. 32 Sw en v.w.b. schenkingen in art. 33 Sw. Beide artikelen verwijzen naar afdeling 6.9 (aftrekbare giften) en afdeling 6.33 (definities) van de Wet inkomstenbelasting 2001. Uw giften zijn hiermee fiscaal aftrekbaar.

Onze huisnotaris ondersteunt de Stichting door het verlenen van medewerking voor het gratis passeren van schenkingsakten op basis van een lijfrenteconstructie, waardoor de totale gift fiscaal aftrekbaar wordt. Voor informatie kunt U zich wenden tot:

Notariskantoor van Limburg Stirum
Koninginneweg 2,
1217 KW Hilversum
tel. 035-6254321
www.maatwerknotaris.nl

Wil je de stichting ook steunen?

Bekijk hoe