Toekomst

Het onderhouden van een goede gezondheid en de opvang voor kwaliteit van leven is een constant proces en vraagt om zorgvuldige aandacht binnen de samenleving.
Ons streven is om de bereikbaarheid van psychosociale zorg zodanig te vergroten, dat een ieder eenvoudig toegang krijgt tot deze zorg. Nu maken veel patiënten en hun naasten te weinig gebruik van de (beperkte) mogelijkheden. Enerzijds door de onbekendheid met de zorg zelf, anderzijds vindt doorverwijzing vanuit de medische beroepsgroep nog onvoldoende plaats. Met name wetenschappelijk onderzoek zal voor de Stichting een belangrijke hoeksteen vormen om goed onderbouwde en getoetste argumenten aan te dragen ter ondersteuning van deze wezenlijke vorm van zorg.

Onze stichting beoogt bovendien een geografische spreiding van psychosociale zorg in Nederland, wellicht in de buurt van academische ziekenhuizen. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn dat de patiënten en hun naasten niet gehinderd worden door lange reistijden en/of wachtlijsten in de diverse behandelcentra.

“Dream as if you’ll live forever… and live as if you’ll die tomorrow”

 —

Elke vorm van steun blijft welkom en noodzakelijk!
Ons rekening nummer is 24.90.48.922
bij ABN AMRO MeesPierson
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting
Graag onder vermelding van uw naam en adres zodat we U op de hoogte kunnen houden.