Waarom

Wie te maken krijgt met een levensbedreigende ziekte, wordt geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan en de grenzen van het menselijk vermogen. Niet alleen de patiënt zelf, ook zijn partner, kinderen, familie, vrienden en professionele hulpverleners.

Leven met kanker is leven met onzekerheid en angst, ook als de vooruitzichten goed zijn. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Zij moeten de nieuwe situatie en de beperkingen daarvan leren accepteren.

Psychosociale zorg is gericht op het ontdekken en versterken van het natuurlijke vermogen om het evenwicht te herstellen.

Gesprekken kunnen een bewustwordingsproces op gang brengen dat de weerbaarheid versterkt. En omdat praten alleen soms niet voldoende is, kunnen ontspanningsoefeningen ook deel uitmaken van psychosociale zorg.

————————————-

De Nederlandse gezondheidszorg zal in toenemende mate geconfronteerd worden met patiënten met kanker; bijna 30% van de mensen krijgt kanker. En volgens de verwachting van het KWF zal in 2015 door de sterke vergrijzing van de Nederlandse bevolking bij 95.000 mensen per jaar kanker worden gediagnosticeerd. Bij mannen 50.000 en vrouwen 45.000 gevallen. Daarnaast wordt de ziekte kanker in toenemende mate een chronische ziekte, de antikanker behandelingen nemen toe, zijn effectiever en beter te verdragen, dus patiënten leven langer. Dat betekent dat de groep ongeneeslijk zieke patiënten toeneemt, waarbij in de loop van het ziekteproces ingewikkelde klachten kunnen optreden. De kankerbehandeling blijkt steeds meer multi-disciplinair te zijn en psychosociale hulp is een essentieel onderdeel van deze aanpak.

In praktische zin blijkt dat de helft van alle nieuwe patiënten met kanker behoefte zou hebben aan psychosociale ondersteuning. En gedurende het ziekteproces en de behandeling komt hier nog een groep patiënten en hun familieleden bij. Het is dan ook zeer gewenst dat de kwaliteit van leven voor deze ongenees­lijke zieke patiënten en hun families behouden blijft. Naast bijvoorbeeld de specifieke antikanker behandeling zal daarom de vraag naar nog meer specialistische palliatieve en psychosociale zorg toenemen.

“Vergroot de kwaliteit van jouw leven…!”