Wat

Als je hoort dat je kanker hebt, is dat schokkend en onbegrijpelijk.

Je leven staat totaal op z’n kop. Hoe moet je omgaan met je gevoelens? Met de angst, de onrust, de woede? Hoe vertel je het aan je partner, je kinderen, je vrienden, je collega’s… Hoe moet je verder leven? Hoe ga je om met het besef dat elke dag de laatste kan zijn? Waar vind je een antwoord op al je vragen?

Psychosociale zorg helpt bij het omgaan met de psychische en lichamelijke gevolgen van kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Door te praten over acceptatie, verwerking en zingeving, kan de nieuwe situatie beter worden aanvaard en het wreed verstoorde evenwicht worden hersteld. Daarbij richt psychosociale zorg zich op de emotionele, sociale en zingevende aspecten van het bestaan.

————————————

Wie te maken krijgt met een levensbedreigende ziekte wordt geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan en de grenzen van het menselijk vermogen. Dit geldt zowel voor de patiënt en zijn omgeving als ook voor allen die beroepsmatig met hen te maken krijgen. Zij moeten de nieuwe situatie en de beperkingen daarvan leren accepteren, om op die manier te komen tot een nieuw gezichtsveld. Psychosociale zorg is gericht op het ontdekken en versterken van het natuurlijk vermogen om dit evenwicht te herstellen. Gesprekken kunnen een bewustwordingsproces op gang brengen dat de weerbaarheid vergroot. En omdat praten soms niet voldoende is, kunnen ontspanningsoefeningen ook deel uitmaken van deze zorg. Het omgaan met kanker is bovendien een mentaal leerproces, waarbij een meestal veilige situatie moet worden losgelaten en plaats maakt voor een onzekere toekomst. Leven met kanker is leven met onzekerheid en angst… óók als de prognose goed is!

De essentie van therapeutische behandelingen is, om van binnen uit en geheel zelfstandig een vorm te vinden die onze negatieve energie, ingegeven door angst en onbegrip, kan omzetten naar een stimulerende kracht. Een kracht die wij kunnen opslaan en waarmee we onze menselijke accu opladen. Daarmee vinden we met name een stuk rust in onszelf en zullen we de toekomst zo zinrijk mogelijk invullen.

Ingeborg’s motto was: “… het gaat niet alleen om wat er gebeurt in jouw leven, maar vooral om wat je doet met wat er gebeurt in jouw leven… “