Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Activiteiten

De Ingeborg Douwes Stichting wil bereiken dat iedereen die direct te maken krijgt met kanker een beroep kan doen op psychosociale zorg.

Het is verheugend dat de inspanning van velen om de psychosociale zorg behandeling voor de AWBZ regeling (per augustus 2004) in aanmerking te laten komen, succes heeft gehad. Daarmee wordt de psychosociale zorg in principe voor een ieder toegankelijk.

De kostenvergoeding van de behandeling door de AWBZ is daarmee echter nog niet kostendekkend, waardoor specialistische centra als het IDC afhankelijk blijven van aanvullende financiële ondersteuning. Daarmee hoeft de patiënt niet zelf bij te betalen.

Als stichting blijven wij ons inzetten om dit maatschappelijke thema voor de kwaliteit van leven binnen de Nederlandse samenleving te waarborgen. Noodzakelijk is het creëren van een centraal platform om de draagkracht voor de psychosociale therapie permanent te integreren in het zorgstelsel.

De daadwerkelijke invulling van de zorg en inhoudelijke verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd door de continue en concrete steun aan het IDC, waar het aantal behandelde patiënten ruimschoots toenam in de afgelopen jaren.

Een greep uit onze afgeronde en lopende Projecten:

  • Jaarlijkse bijdrage van meestal €50.000 voor structurele ondersteuning én diverse projecten van het Ingeborg Douwes Centrum, een onderdeel van het O.L.V.G.
  • De Stichting is in staat geweest om, na langjarige gesprekken met het Centrum, een externe fundraiser voor het centrum aan te trekken. Van het verloop hebben wij hoge verwachtingen gezien de resultaten bij een ander centrum elders in het land. Bij slagen van deze opzet vermindert, in overleg met het Ziekenhuis, de financieringslast van de Stichting tijdelijk en kunnen andere noodzakelijke projecten worden gesteund.
  • Sponsoring van het nieuwe Cancer Centrum te Amsterdam, indertijd opgezet door Prof. Bob Pinedo, daarna voortgezet door Dr.Winald Gerritsen en ondertussen alweer enkele Jaren onder bezielende leiding van Prof. Geert Kazemier.
  • De jaarlijkse ondersteuning van het succesvolle Gastvrouwen-project in het VU medisch centrum te Amsterdam, nu onderdeel van Amsterdam UMC.
  • De voormalige financiële ondersteuning aan de IPSO organisatie, indertijd de koepel van de verschillende psychosociale therapeutische centra en Inloophuizen in Nederland. De Stichting financierde o.a. ook in consortium-verband met een tweetal andere stichtingen voor een bedrag van €100.000 per jaar gedurende 3 jaar ter overbrugging naar een meer structurele ondersteuning.
  • De financiering van een landelijk psychosociaal onderzoek (totale kosten circa €150.000) waarbij het Helen Dowling Instituut te Utrecht een belangrijke voortrekkers rol speelt samen met de Universiteit van Groningen. De wetenschappelijke onderbouwing van psychosociale zorg is cruciaal.
  • De bijdrage aan een landelijke ‘communicatie’ training voor oncologisch specialisten ten bedrage van €20.000.
  • Tal van kleinere initiatieven in Nederland, zoals Pluk-de-Dag en individuele acties die eenzelfde doelstelling nastreven.



Wil je onze stichting ook steunen?

Bekijk hoe