Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

ANBI status

De Ingeborg Douwes Stichting wil bereiken dat iedereen die direct te maken krijgt met kanker een beroep kan doen op psychosociale zorg.

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling.svg

1. Naam van de instelling: INGEBORG DOUWES STICHTING

2. Het RSIN cq. fiscaal nummer: 816044120

3. Post- en bezoekadres:
    Johannes Vermeerstraat 15-hs, 1071 DK Amsterdam

4. Doelstelling:

De Ingeborg Douwes Stichting is opgezet met als doel het werven van fondsen en middelen ter ondersteuning van psychosociale zorg aan patiënten en hun families die worden geconfronteerd met de ziekte kanker, in de breedste zin van het woord!

Wij steunen initiatieven die gericht zijn op de hulpverlening en begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten door middel van psychosociale zorg. Deze zorg richt zich op de kwaliteit van leven voor de gehele mens, voor zowel lichaam als geest.

Structureel wordt ook steun gegeven aan het ‘Ingeborg Douwes Centrum’ in Amsterdam. Hier wordt professioneel psychosociale zorg en therapie gegeven. Dit is het enige centrum binnen de grootste concentratie van mensen in Nederland, rayon Amsterdam en omstreken.

Wij richten ons op projecten met als doel het ‘belang en bewustwording’ van de psychosociale zorg te vergroten en in brede kring onder de aandacht te brengen, zoals het financieren van studies om de bewijslast voor dit onderdeel van het zorgstelsel te onderbouwen.

Ook streven wij naar de haalbaarheid om de psychosociale zorg ‘geografisch’ te spreiden en een landelijke dekking te organiseren. Bovendien zou deze vorm van ‘groene energie’ (psychosociale zorg en therapie) voor iedereen in Nederland beschikbaar moeten zijn en blijven via het zorg-basispakket. Bij zorgverzekeraars wordt aangedrongen op een permanente dekking.

5. Hoofdlijnen beleidsplan:

Wij streven naar de doelstellingen zoals hierboven beknopt weergegeven. In tred met de economische marktontwikkelingen is het beleid er ook op gericht om de kosten van fondsenwerving te beperken. Ondertussen wordt in samenwerkingsverbanden o.a. met het overkoepelend orgaan IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische Samenwerking en Ondersteuning) gezocht naar een betere toekomst.

In goed en direct overleg met KWF-kankerbestrijding en o.a. Cancer Center Amsterdam (CCA-VU medisch centrum) kunnen wij bovendien gericht op zoek naar oplossingen. Het instellen van een ‘Ingeborg Douwes Prijs’ voor grote verdienste op het gebied van psychosociale therapie en zorg is een plan, waardoor de maatschappelijke bekendheid voor dit belangrijke gebied in de zorg zal worden versterkt.

Zeer recent is de Stichting Marathon 365 opgegaan in de ‘uitvoerende’ Ingeborg Douwes Stichting waarmee de slagkracht naar de toekomst wordt vergroot. In 2014 wordt een directeur aangesteld om zich permanent aan onze doelstellingen te wijden.

Vanwege het samengaan van beide stichtingen is een nieuw speerpunt vastgesteld: het uitwerken en in bedrijf stellen van een nationaal meld- en actiepunt voor de psycho-oncologische zorg. Het doel is om deze ontwikkeling in goed en zoveel mogelijk overleg te doen met de juiste instanties in het veld.

Wil je onze stichting ook steunen?

Bekijk hoe