Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Organisaties

De Ingeborg Douwes Stichting wil bereiken dat iedereen die direct te maken krijgt met kanker een beroep kan doen op psychosociale zorg.

Psycho-Oncologische Centra (POC's)

De groep van behandelcentra die hieronder valt is gericht op professionele therapeutische ondersteuning. Zij dienen zich te houden aan protocollen van de gezondheidszorg en verrichten hun belangrijke werk met een team van BIG-geregistreerde psychologen en behandelaars. Op jaarbasis worden duizenden patiënten en hun naasten geholpen. Ze worden doorverwezen via verplegend personeel in ziekenhuizen, specialisten en huisartsen, of melden zichzelf aan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de behandelgroep veel baat heeft bij deze professionele ondersteuning en ook preventief verminderen klachten als angst en vermoeidheid. Diverse zorgverzekeraars dekken een deel van de kosten. Het streven moet echter zijn om de relatief lage investering van psychosociale zorg voor de volle 100% te vergoeden.

Daarnaast stellen de POC's richtlijnen op die de kwaliteit van de psychosociale begeleiding waarborgt en geeft ze adviezen over her-, bij- en nascholing van de hulpverleners die zijn aangesloten andere instanties. 

Er wordt gewerkt aan een versterking en verbetering van de hulp die aan cliënten wordt verleend. Door met gezamenlijke standpunten naar buiten te treden wordt het beeld van de psycho-oncologie binnen de gezondheidszorg in Nederland duidelijker voor zowel de cliënten als voor de beslissers bij overheden, subsidiegevers en (zorg)verzekeraars.

Een hechte samenwerking met de grote belangenorganisaties is vanzelfsprekend. In het overzicht vindt U enkele van de belangrijke websites om te raadplegen.

IPSO

De Stichting IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) was in het verleden de koepelorganisatie voor twee verenigingen, namelijk Concentris (Nederlandse Federatie voor Therapeutische Centra) en Addendum (Inloophuizen). Sinds 2019 is het alleen nog de koepel voor Inloophuizen.

IPSO heeft o.a. tot doel de deelnemende instelling te helpen bij hun kwaliteitsbevorderende activiteiten, maar zeker ook bij hun fondsenwerving en de contacten met overheid, (zorg)verzekeraars en patiëntenverenigingen. 

Wil je onze stichting ook steunen?

Bekijk hoe