Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Steunen

Teneinde onze doelstellingen te bereiken is de Stichting volledig afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige storting, een jaarlijkse donatie of een lijfrenteconstructie helpt ons dit mogelijk te maken.

Teneinde onze doelstellingen te bereiken is de Stichting volledig afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige storting, een jaarlijkse donatie of een lijfrenteconstructie helpt ons dit mogelijk te maken.

Ons rekening nummer bij ABNAMRO is: 
IBAN: NL06 ABNA 0249048922  
BIC: ABNA NL 2A
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting

De Stichting is bovendien aangemeld als een ‘tot algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) bij beschikking van artikel 24 lid 4 van de Successiewet (1956). Sinds 1 januari 2006 ligt de wettelijke basis van de fiscale vrijstelling vast v.w.b. erfenissen in art. 32 Sw en v.w.b. schenkingen in art. 33 Sw.

Beide artikelen verwijzen naar afdeling 6.9 (aftrekbare giften) en afdeling 6.33 (definities) van de Wet inkomstenbelasting 2001. Uw giften zijn hiermee fiscaal aftrekbaar.

Onze huisnotaris ondersteunt de Stichting door het verlenen van medewerking voor het gratis passeren van schenkingsakten op basis van een lijfrenteconstructie, waardoor de totale gift fiscaal aftrekbaar wordt. Voor informatie kunt U zich wenden tot:

Notariskantoor van Limburg Stirum
Mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum
Koninginneweg 2,
1217 KW Hilversum
tel. 035-6254321
www.maatwerknotaris.nl

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!