Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Toekomst

De Ingeborg Douwes Stichting wil bereiken dat iedereen die direct te maken krijgt met kanker een beroep kan doen op psychosociale zorg.

Een belangrijk speerpunt is ons streven naar een 24/7 nationale hulplijn.
Met de concrete informatie van deze hulplijn, die dag en nacht bereikbaar is, willen we veranderingen aansporen binnen de sector, de medische opleidingen en het bewustzijn vergroten binnen de politiek! Hierdoor streven we ernaar dat het zorgbeleid meer en beter aansluit bij de behoefte binnen de Nederlandse samenleving.

Het onderhouden van een goede gezondheid en de opvang voor kwaliteit van leven is een constant proces en vraagt om zorgvuldige aandacht binnen de samenleving. Ons streven is om de bereikbaarheid van psychosociale zorg zodanig te vergroten, dat een ieder eenvoudig toegang krijgt tot deze zorg.

Nu maken veel patiënten en hun naasten te weinig gebruik van de (beperkte) mogelijkheden. Enerzijds door de onbekendheid met de zorg zelf, anderzijds vindt doorverwijzing vanuit de medische beroepsgroep nog onvoldoende plaats.

Met name wetenschappelijk onderzoek zal voor de Stichting een belangrijke hoeksteen vormen om goed onderbouwde en getoetste argumenten aan te dragen ter ondersteuning van deze wezenlijke vorm van zorg.

Onze stichting beoogt bovendien een geografische spreiding van psychosociale zorg in Nederland, wellicht in de buurt van academische ziekenhuizen. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn dat de patiënten en hun naasten niet gehinderd worden door lange reistijden en/of wachtlijsten in de diverse behandelcentra.

“Dream as if you’ll live forever… and live as if you’ll die tomorrow”

Wil je onze stichting ook steunen?

Bekijk hoe